REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUDNELAMPY.PL

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.cudnelampy.pl prowadzony jest przez firmę:

MARTOM Marlena Zakrzewska,

Ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław,

NIP: 924-174-83-25,

REGON: 978003633,

Nr konta bankowego: 10 1160 2202 0000 0002 6184 1260

 

Najważniejsze punkty regulaminu:

 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: cudnelampy@gmail.com
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „GLS”.
  Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: za pomocą portalu Przelewy24, przelewem - przedpłatą na konto, za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 • Zamówienie w Sklepie może złożyć każda osoba fizyczna która ukończyła 18 lat jak i osoby prowadzące działalność gospodarcza oraz spółki prawa handlowego.

 

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówienia
 3. Zwroty i Reklamacje
 4. Polityka rabatowa
 5. Ochrona danych osobowych
 6. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres cudnelampy@gmail.com
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową poprzez sklep cudnelampy.pl lub wiadomość e-mail, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

 

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdza je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 5. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Firmy kurierskiej „GLS”. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 7. Wysyłka prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00
 8. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 9. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 10. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

              a)      Przelew na rachunek bankowy.

                       Dane do wpłaty:
                       MARTOM
                       Marlena Zakrzewska

                       ul. Tarnogajska 5/9

                       50-512 Wrocław

 

                       nr konta: 10 1160 2202 0000 0002 6184 1260

                       nazwa banku: Millenium Bank

 

                       Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

                       

               b)     Płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem).

                        Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu.

 

               c)     Płatność poprzez portal Przelewy24

                        Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

 

11.  Ewentualne koszty dostawy wskazane są podczas składania zamówienia. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez klienta sposobu dostawy a także od całościowej wagi towarów wchodzących w skład zamówienia.

Ostateczny termin dostarczenia przesyłki do klienta uzależniony jest od dostępności określonego towaru na stanie oraz od czasu dostawy produktu przez firmę kurierską.

W przypadku dostępności towaru na stanie, przesyłka dostarczana jest do 4 dni roboczych (w tym 2 dni robocze deklarowane przez firmę kurierską). W przypadku braku danego towaru na stanie, termin realizacji zamówienia określany jest indywidualne i przekazany do wiedzy Kupującego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Przybliżony czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie.

 

       

III. Zwroty i Reklamacje

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedmiot będzie oryginalnie zapakowany, nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta. Pieniądze zwracane są w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.
 3. W chwili odbioru towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić to kurierowi oraz skontaktować się z firmą MARTOM dzwoniąc na nr telefonu +48 795-735-140 lub za pomocą poczty elektronicznej - pisząc na adres cudnelampy@gmail.com. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą (telefonicznie lub mailowo) odesłać go na adres: MARTOM CUDNELAMPY.PL ul. Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamowany towar należy odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 5. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

IV. Polityka rabatowa 

       1. Rabaty naliczają się automatycznie po dodaniu produktów do koszyka. Wysokość rabatu uzależniona jest od wysokości składanego zamówienia.

    2. Rabaty nie naliczają się na produkty następujących producentów: Azzardo, Amplex, Shilo, Cosmolight, Elstead, Kaspa, Lucide, Markslojd, Zuma  Line , Hinkley, 4concept, Feiss, Sigma, Artera 

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: MARTOM CUDNELAMPY.PL ul. Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa polskiego.